ZAMIEĆ 24h na Skrzyczne
ZAMIEĆ 24h na Skrzyczne

REGULAMIN

Regulamin Zawodów  POZOR 2018, aktualizacja 08.08.2018

 

1.   CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • Promocja miasta Szczyrk
 • Promocja długodystansowych biegów górskich
 • Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

2. ORGANIZATORZY:

 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul. Braci Gierymskich 7/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472157757   REGON 363316006

KRS0000594160

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magda i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów
Marek Skrzyp - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Zuzanna Gamrot - Zabezpieczenie Medyczne

Współpraca:  Biuro Promocji Miasta SZCZYRK i Centralny Ośrodek Sportu SZCZYRK


www.zamiec.pl   

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com lub kontakt@zamiec

 

3.   TRASA

 

* szybki POZOR

To bieg anglosaski na dystansie 18,2km i przewyższeniu 1520m, rozgrywany na stokach Skrzycznego trasą Zamieci.

 

* POZOR 24h i 12h

Letni ultramaraton górski POZOR 24H  jest rozgrywany na stokach Skrzycznego.
Zawodnicy dystansu mają do pokonania pętlę o długości ok 18,2 km na trasie:
Baza Zawodów – Skrzyczne – Baza Zawodów zgodnie z wcześniej ustalonym kierunkiem. Pokonanie trasy w przeciwnym do ustalonego kierunku oraz poza trasą – oznaczać będzie dyskwalifikację Zawodnika.
W przypadku dystansu POZOR Organizator dopuszcza start Zawodników Indywidualnych i w zespołach dwuosobowych, w dowolnych konfiguracjach.
Zwycięzcą jest Zawodnik / Zespół, który w ciągu 24h lub 12h pokona największą ilość pełnych pętli w najlepszym czasie.
Aby zostać sklasyfikowanym – każdy Zawodnik (także w zespole) musi zaliczyć co najmniej jedną pętlę.
Dokładna mapka zostanie podana na stronie Zawodów.

 

 

4.   TERMIN I MIEJSCE

 

Start i Meta – Amfiteatr w Szczyrku.

11.08.2018 godz. 11:00 – Start Biegu szybki POZOR 
11.08.2018 godz. 12:00 – Start Zawodów POZOR 12h i 24h
12.08.2018 – Koniec Zawodów POZOR 12h i 24h
Baza / Biuro zawodów: Amfiteatr w Szczyrku

 

5.   PROGRAM ZAWODÓW

 
11.08.2018 godz. 09:00 – 10:00 Rejestracja Zawodników
11.08.2018 godz. 10:30  Odprawa szybki POZOR

11.08.2018 godz. 11:00  Start szybki POZOR Bieg

11.08.2018 godz. 11:15  Odprawa POZOR (obowiązkowa)   

11.08.2018 godz. 12:00  Start POZOR   

 

11.08.2018 godz. 15:00  Dekoracja Zwycięzców szybki POZOR

w nocy z 11 na 12.08.2018 godz. 00:00  Zakończenie Zawodów POZOR 12h

12.08.2018 godz. 12:00  Zakończenie Zawodów POZOR 24h
12.08.2018 godz. 13:30  Dekoracja Zwycięzców POZOR 12h i 24h

 

6.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem POZOR-a może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach;
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (DO lub prawo jazdy);
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem dyskwalifikacji;
 • Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;
 • Zawodnicy muszą być świadomi, że zawody są wyjątkowo trudne, wymagające dobrego przygotowania i kondycji, szczególnie przy ekstremalnych warunkach pogodowych;
 • Znajdujący się w Bazie Lekarz zawodów – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić Zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

7.   ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Zawodów. Zapisy trwają do 29 lipca 2018 lub do wyczerpania miejsc
 • Gwarancją otrzymania medalu i koszulki jest rejestracja i wpłata do 1.07.2018
 • POZOR 12h i 24h - Limit Zawodników - 300 osób łącznie;
 • szybki POZOR - Limit Zawodników - 300 osób;
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej
 • O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpływu wpisowego na konto
 • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie Zawodów
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją Zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu Zawodników bez podania przyczyny

8.   WPISOWE

 

szybki POZOR:

50zł do 20.5.2018  (opcjonalnie koszulka +20zł *)

60zł do 1.7.2018  (opcjonalnie koszulka +20zł *)

70zł do 29.7.2018

80zł od 30.7.2018 i w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego

* koszulkę można zamówić i niezwłocznie opłacić, tylko do 1.7.2018 

 

POZOR 24h na Skrzyczne:

220zł do 20.5.2018 *

260zł do 1.7.2018 *

280zł do 29.7.2018

300zł od 30.7.2018 i w dniu Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego)

* koszulkę można zamówić i niezwłocznie opłacić, tylko do 1.7.2018 

 

POZOR 12h na Skrzyczne:

150zł do 20.5.2018 *

170zł do 1.7.2018 *

190zł do 29.7.2018

210zł od 30.7.2018 i w dniu Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego)

* koszulkę można zamówić i niezwłocznie opłacić, tylko do 1.7.2018 

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

lub za pośrednictwem T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów

 

Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu, imię i nazwisko”

Nazwa biegu i wybrana edycja: np. POZOR 12h Jan Kowalski

                lub szybki POZOR Jan Kowalski

 

UWAGA: Podana kwota wpisowego oznacza opłatę za osobę (nie za parę).

 

9. ZWROT WPISOWEGO 

 

W przypadku nie zgłoszenia się Zawodnika na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne:

 • do 30 maja – zwrot 50% wpisowego,
 • od 1 czerwca – brak możliwości zwrotu wpisowego

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE

 

W trakcie trwania całych Zawodów każdy z Zawodników będąc na trasie, musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Kompletne wyposażenie obowiązkowe należy okazać OSOBIŚCIE na płycie Amfiteatru przed startem. Wyposażenie może być wyrywkowo kontrolowane na trasie i na Mecie
Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej bądź dyskwalifikacją Zawodnika.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE POZOR 12h i 24h:

 • 2 numery startowe z chipem – umieszczone z przodu i z tyłu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 • telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming)
 • folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie całych Zawodów (nie wymagane dla Zawodników ZADYMY)
 • kurtka z kapturem wiatrochronna
 • gwizdek
 • obuwie odpowiednie do biegów terenowych ( z tzw. bieżnikiem)
 • czapka lub buff (ochrona przed słońcem)
 • bandaż elastyczny

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • kije trekkingowe
 • okulary przeciwsłoneczne
 • krem do opalania
 • maść na otarcia
 • odzież do zmiany, zdeponowana w biurze Zawodów lub we własnej kwaterze
 • 1L napoju

 

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • podwójny numer startowy z chipem
 • koszulka  - opcjonalnie
 • zabezpieczenie medyczne 
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznakowaną trasę
 • napoje i wyżywienie w Bazie zawodów, przez cały czas trwania zawodów
 • pamiątkowy medal
 • trofea dla Zwycięzców
 • depozyt
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności Sponsorów
 • ubezpieczenie NNW dla każdego Zawodnika

12. KLASYFIKACJA

 

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn.
Ponadto, w przypadku POZOR 12h i 24h będą prowadzone dodatkowe kategorie w zespołach dwuosobowych MM, KK i MIX
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę (odbić się w pkt. pomiarowym na Skrzycznym i na Mecie).
W przypadku Zespołu, każdy z Zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego Nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego. Organizator nie wysyła nieobecnemu na dekoracji Zawodnikowi ani Trofeum ani zdobytej Nagrody.

 

13. BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkich Zawodników na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy
 • bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w Bazie lub na trasie zawodów

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

14. OCHRONA PRZYRODY

 

Wszystkich Uczestników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych
 • zakaz niszczenia przyrody

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później jednak niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów.
Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco z najświeższymi informacjami na temat naszych imprez, treningów, biegowych nowości i promocji - Zapisz się do Newslettera!

 

SPONSORZY:

            

 

 

 

          

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

PARTNER TECHNICZNY:

  

 

    

 

 

 

MEDIA:

 

 

 


  

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB