Zamieć
Zamieć

REGULAMIN

Regulamin Zawodów  ZAMIEĆ 2018, aktualizacja 23.01.2018

 

1.   CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • Promocja miasta Szczyrk
 • Promocja długodystansowych biegów górskich
 • Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

2. ORGANIZATORZY:

 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul.Braci Gierymskich 7/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472157757   REGON 363316006

KRS0000594160

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magda i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów
Marek Skrzyp - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Zuzanna Gamrot Pyka i Aleksander Pyka - Zabezpieczenie Medyczne

Współpraca:  Biuro Promocji Miasta SZCZYRK i Centralny Ośrodek Sportu SZCZYRK


www.zamiec.pl   

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com lub kontakt@zamiec

 

3.   TRASA

 

* ZADYMA

To bieg anglosaski na dystansie 13,5km rozgrywany na stoku Skrzycznego trasą Zamieci.

 

* ZAMIEĆ

Zimowy ultramaraton górski ZAMIEĆ 24H  jest rozgrywany na stoku Skrzycznego.
Zawodnicy dystansu mają do pokonania pętlę o długości ok 13,5 km na trasie:
Baza Zawodów – Skrzyczne – Baza Zawodów zgodnie z wcześniej ustalonym kierunkiem. Pokonanie trasy w przeciwnym do ustalonego kierunku oraz poza trasą – oznaczać będzie dyskwalifikację Zawodnika.
W przypadku ZAMIECI Organizator dopuszcza start Zawodników Indywidualnych i w zespołach dwuosobowych, w dowolnych konfiguracjach.
Zwycięzcą jest Zawodnik / Zespół, który w ciągu 24h pokona największą ilość pełnych pętli w najlepszym czasie.
Aby zostać sklasyfikowanym – każdy Zawodnik (także w zespole) musi zaliczyć co najmniej jedną pętlę.
Dokładna mapka zostanie podana na stronie Zawodów.

 

 

4.   TERMIN I MIEJSCE

 

Start i Meta – Amfiteatr w Szczyrku.

27.01.2018 godz. 11:00 – Start Biegu ZADYMA 
27.01.2018 godz. 12:00 – Start Zawodów ZAMIEĆ 

27.01.2018 godz. 18:00 – Start Zawodów ZADYCHA 
28.01.2018 godz. 12:00 – Koniec Zawodów ZAMIEĆ
Baza / Biuro zawodów: Amfiteatr w Szczyrku

 

5.   PROGRAM ZAWODÓW

 

26.01.2018 godz. 19:00 – 22:00 Otwarcie Biura Zawodów – Rejestracja Zawodników
27.01.2018 godz. 07:30 – 10:00 Rejestracja Zawodników
27.01.2018 godz. 10:30  Odprawa ZADYMA

27.01.2018 godz. 11:00  Start ZADYMA Bieg

27.01.2018 godz. 11:15  Odprawa ZAMIEĆ (obowiązkowa)   

27.01.2018 godz. 12:00  Start ZAMIEĆ    

 

 

28.01.2018 godz. 12:00  Zakończenie Zawodów ZAMIEĆ i ZADYMA
27.01.2018 godz. 15:00  Dekoracja Zwycięzców ZADYMY
28.01.2018 godz. 12:00  Zakończenie Zawodów ZAMIEĆ
28.01.2018 godz. 13:30  Dekoracja Zwycięzców ZAMIEĆ oraz losowanie nagród dla wszystkich dystansów

 

6.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem ZADYMY i/lub ZAMIECI  może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach;
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (DO lub prawo jazdy);
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem dyskwalifikacji;
 • Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;
 • Zawodnicy muszą być świadomi, że zawody są wyjątkowo trudne, wymagające dobrego przygotowania i kondycji, szczególnie przy ekstremalnych warunkach pogodowych;
 • Znajdujący się w Bazie Lekarz zawodów – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić Zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

7.   ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Zawodów. Zapisy trwają do 14 stycznia 2018 lub do wyczerpania miejsc
 • Gwarancją otrzymania medalu i koszulki jest rejestracja i wpłata do 31.12.2017
 • ZAMIEĆ - Limit Zawodników - 300 osób;
 • ZADYMA - Limit Zawodników - 300 osób;
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej
 • O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpływu wpisowego na konto
 • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie Zawodów
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją Zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu Zawodników bez podania przyczyny

8.   WPISOWE

UWAGA, nie przyjmujemy już wpłat przelewem

Możliwa wpłata na ZADYMĘ, tylko gotówką w dniu zawodów

 

ZADYMA i ZADYCHA:

50zł do 24.11.2017  (opcjonalnie koszulka +20zł *)

60zł do 31.12.2017 (opcjonalnie koszulka +20zł *)

70zł do 14.01.2018

80zł po 14.01.2018 i w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego

* koszulkę można zamówić i niezwłocznie opłacić, tylko do 31.12.2017 

 

ZAMIEĆ 24h na Skrzyczne:

220zł do 24.11.2017 *

260zł do 31.12.2017 *

280zł do 14.01.2018

300zł od 15.01.2018 i w dniu Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego)

* koszulkę w pakiecie można otrzymać tylko przy zgłoszeniu do 31.12.2017 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

lub za pośrednictwem T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisó

Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu, imię i nazwisko”

Nazwa biegu i wybrana edycja: np. ZAMIEĆ Jan Kowalski

                lub ZADYMA Jan Kowalski

 

Podana kwota wpisowego oznacza opłatę za osobę (nie za parę).

 

9. ZWROT WPISOWEGO 

 

W przypadku nie zgłoszenia się Zawodnika na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne:

 • do 30 listopada – zwrot 50% wpisowego,
 • od 1 grudnia – brak możliwości zwrotu wpisowego.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE

 

W trakcie trwania całych Zawodów każdy z Zawodników będąc na trasie, musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Kompletne wyposażenie obowiązkowe należy okazać OSOBIŚCIE na płycie Amfiteatru przed startem. Wyposażenie może być wyrywkowo kontrolowane na trasie i na Mecie
Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej bądź dyskwalifikacją Zawodnika.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAMIEĆ i ZADYMA:

 • 2 numery startowe z chipem – umieszczone z przodu i z tyłu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 • telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming)
 • folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie całych Zawodów (nie wymagane dla Zawodników ZADYMY)
 • kurtka z kapturem wiatrochronna
 • gwizdek
 • długie getry/spodnie
 • bluza z długim rękawem
 • obuwie odpowiednie do biegów terenowych ( z tzw. bieżnikiem)
 • rękawiczki, czapka lub buff
 • bandaż elastyczny

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • kije trekkingowe
 • gogle narciarskie
 • stuptuty
 • chemiczne ocieplacze
 • wodoodporne rękawiczki
 • maść na otarcia
 • nieprzewiewne i nieprzemakalne spodnie
 • odzież do zmiany, zdeponowana w biurze Zawodów lub we własnej kwaterze

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZADYCHA:

 • 2 numery startowe z chipem – umieszczone z przodu i z tyłu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 • telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming)
 • folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie całych Zawodów (nie wymagane dla Zawodników ZADYMY)
 • odpowiednie ubranie
 • gwizdek
 • narty, buty, wiązania - odpowiednie do narciarstwa skiturowego
 • foki
 • kijki
 • kask i gogle
 • czapka lub opaska, rękawice
 • plecak

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • podwójny numer startowy z chipem
 • koszulka - ZAMIEĆ w pakiecie,
 • koszulka ZADYMA - opcjonalnie
 • zabezpieczenie medyczne i GOPR
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznakowaną trasę
 • ciepłe napoje i wyżywienie w Bazie zawodów, przez cały czas trwania zawodów
 • pamiątkowy medal
 • trofea dla Zwycięzców
 • depozyt
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności Sponsorów

12. KLASYFIKACJA

 

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn.
Ponadto, w przypadku ZAMIECI będą prowadzone dodatkowe kategorie w zespołach dwuosobowych MM, KK i MIX
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę (odbić się w pkt. pomiarowym na Skrzycznym i na Mecie).
W przypadku Zespołu, każdy z Zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora. W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego Nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego.

Nie ma możliwości wysyłania pocztą Trofeum i/lub Nagrody

 

13. BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkich Zawodników ZADYMY i ZAMIECI na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy
 • bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w Bazie lub na trasie zawodów

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

14. OCHRONA PRZYRODY

 

Uczestników ZADYMY i ZAMIECI na czas startu w Zawodach obowiązuje:

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych
 • zakaz niszczenia przyrody

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później jednak niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów.
Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

 

SPONSORZY:

    

 

   

     

   

   

  

 

 

 

MEDIA:


  

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB