ZAMIEĆ 24h
ZAMIEĆ 24h

REGULAMIN 2023

Regulamin Zawodów  (aktualizacja 17.10.2022)

ZAMIEĆ - 24h na Skrzyczne, 21-22.01.2023 Szczyrk

 

1.   CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • Promocja miasta Szczyrk
 • Promocja długodystansowych biegów górskich
 • Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

2. ORGANIZATOR:

 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul. Sportowa 42

43-356 Kobiernice

NIP 5472157757 / REGON 363316006 / KRS0000594160

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com

 

 

Współpraca:  Biuro Promocji Miasta SZCZYRK 

 

3.  TERMIN i MIEJSCE:  

Start i Meta – Amfiteatr Szczyrk - sobota 21.01.2023

godz. 10:00 – Start Biegu ZAWIERUCHA 

godz. 11:00 – Start Biegu ZADYMA 
godz. 12:00 – Start Zawodów ZAMIEĆ 24h
Niedziela godz. 12:00 – Koniec Zawodów ZAMIEĆ 24h
Baza / Biuro zawodów: SCK Szczyrk, ul. Beskidzka 106

 

4. DYSTANSE / TRASA: 

 

 

* ZAMIEĆ 24H na Skrzyczne

Zimowy ultramaraton górski ZAMIEĆ 24H  - rozgrywany na stoku Skrzycznego.
Zawodnicy dystansu mają do pokonania pętlę o długości ok.14 km na trasie:
Baza Zawodów – Skrzyczne – Baza Zawodów zgodnie z wcześniej ustalonym kierunkiem.

Pokonanie trasy w przeciwnym do ustalonego kierunku oraz poza trasą – oznaczać będzie dyskwalifikację Zawodnika.
W przypadku ZAMIECI Organizator dopuszcza start Zawodników Indywidualnych i w Zespołach Dwuosobowych, w dowolnych konfiguracjach.
Zwycięzcą jest Zawodnik / Zespół, który w ciągu 24h pokona największą ilość pełnych pętli w najlepszym czasie.
Aby zostać sklasyfikowanym – każdy Zawodnik (także w Zespole) musi zaliczyć co najmniej jedną pętlę. Dokładna mapka biegu - na stronie Zawodów.

 

* ZADYMA

– bieg anglosaski na dystansie ok.14km rozgrywany na stoku Skrzycznego

(jedna pętla dystansu ZAMIEĆ)

Limit czasu na pokonanie dystansu to 8h

 

* ZAWIERUCHA

– bieg anglosaski na dystansie ok.28km rozgrywany na stoku Skrzycznego

(dwie pętle dystansu ZAMIEĆ)

Limit czasu na pokonanie dystansu to 10h

 

5.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem wszystkich dystansów może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach co zawodnik będzie musiał potwierdzić własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym do biura zawodów przy rejestracji.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowolny dowód tożsamości;
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona;
 • Zawodnicy są zobowiązani do bezwględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;
 • Zawodnicy muszą być świadomi, że zawody są wyjątkowo trudne, wymagające dobrego przygotowania i kondycji, szczególnie przy ekstremalnych warunkach pogodowych;
 • Znajdujący się w Bazie Lekarz zawodów – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić Zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)
 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

6.   ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zapisy na zawody ruszają 17 Pażdziernika 2022r o godz. 19.00
 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Zawodów w zakładce ZAPISY. Zapisy trwają do 7 stycznia 2023 lub do wyczerpania miejsc
 • Zamówienie na koszulkę można złożyć tylko do 31.12.2022
 • ZAMIEĆ 24h - Limit Zawodników - 200 osób łącznie + 10 do dyspozycji Organizatora;
 • ZADYMA - Limit Zawodników - 200 osób + 10 do dyspozycji Organizatora;
 • ZAWIERUCHA - Limit Zawodników - 200 osób + 10 do dyspozycji Organizatora;
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej za pośrednictwem TPay lub przelewem tradycyjnym
 • O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpływu wpisowego na konto
 • Obecność Zawodnika na liście bez opłaconego wpisowego nie daje gwarancji udziału w zawodach
 • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie zawodów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu Zawodników bez podania przyczyny

7.   WPISOWE

ZADYMA:

135zł do 06.11.2022  (opcjonalnie koszulka + 40zł *)

155zł do 07.01.2023 (już bez możliwości opłacenia koszulki)

* koszulkę można zamówić i opłacić, tylko do 31.12.2022

 

ZAWIERUCHA:

195zł do 06.11.2022  (opcjonalnie koszulka +40zł *)

215zł do 07.01.2023 (już bez możliwości opłacenia koszulki)

* koszulkę można zamówić i opłacić, tylko do 31.12.2022

 

ZAMIEĆ 24h na Skrzyczne:

395zł/os do 06.11.2022  (opcjonalnie koszulka +40zł *)

415zł/os do 07.01.2023  (już bez możliwości opłacenia koszulki)

 * koszulkę można zamówić i opłacić, tylko do 31.12.2022

UWAGA: Podana kwota wpisowego oznacza opłatę za osobę (nie za parę).

 

Opłatę należy wnosić przelewem tradycyjnym na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Kod BIC Swift: INGBPLPW

 

lub za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów

 

Tytuł wpłaty na konto: ”nazwa biegu, imię i nazwisko”

Nazwa biegu i wybrana edycja: np. ZAMIEĆ Ind  Aleksander Wielki

                 ZAMIEĆ Team  Hipokrates

                     lub ZADYMA Juliusz Cezar

 

8. ZWROT WPISOWEGO 

W przypadku nie zgłoszenia się Zawodnika na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne:

 • do 30 listopada – zwrot 50% wpisowego,
 • od 1 grudnia – brak możliwości zwrotu wpisowego

9. PRZENIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ

Przeniesienie Opłaty startowej na innego Uczestnika jest możliwe do 07.01.2023r, 

przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. Opłatę manipulacyjną należy wpłacić na numer konta organizatora.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE

W trakcie trwania całych Zawodów każdy z Zawodników będąc na trasie, musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie może być wyrywkowo kontrolowane na trasie i na Mecie. Brak niezbędnego wyposażenia skutkować będzie naliczeniem kary czasowej (30min za każdy element) bądź dyskwalifikacją Zawodnika.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE  dla wszystkich dystansów:

 • numer startowy z chipem – umieszczone z przodu lub z tyłu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 • telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming)
 • folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała !
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie całych Zawodów (nie wymagane dla Zawodników ZADYMY)
 • kurtka z kapturem wiatrochronna, dostosowana do warunków zimowych (NIE WIATRÓWKA BIEGOWA) 
 • gwizdek
 • długie getry/spodnie
 • bluza z długim rękawem
 • obuwie przeznaczone do biegów terenowych (z bieżnikiem)
 • rękawiczki, czapka lub buff
 • nieprzewiewne i nieprzemakalne spodnie
 • czerwona migająca lampka przymocowana do plecaka (dla Zawodników ZAWIERUCHY i ZAMIECI)
 • kubek lub bidon do napojów (nie będzie kubeczków jednorazowych!)
 • wgrana do telefonu aplikacja RATUNEK

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • kije trekkingowe
 • gogle narciarskie
 • stuptuty
 • chemiczne ocieplacze
 • wodoodporne rękawiczki
 • maść na otarcia
 • odzież do zmiany, zdeponowana w biurze zawodów lub we własnej kwaterze

11. DEPOZYT 

 • worek na depozyt Zawodnik organizuje we własnym zakresie 
 • worek z depozytem musi być oznaczony numerem startowym
 • wydanie depozytu wyłącznie za okazaniem numeru startowego 
 • depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane
 • depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową
 • UWAGA: nie ma wydzielonego pomieszczenia do odpoczynku i/lub oczekiwania na zmiennika z pary ZAMIECI; nie ma również możliwości pozostawienia mokrej odzieży (rękawiczek, butów) do wysuszenia

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • start w biegu oraz obsługę trasy
 • numer startowy z chipem
 • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą; rozmiar określony podczas zapisywania)
 • zabezpieczenie medyczne i GOPR przez 24h trwania imprezy
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznakowaną trasę
 • napoje i ciepłe posiłki regenracyjne na mecie Zadymy i Zawieruchy, dla Zawodników ZAMIECI przez cały czas trwania zawodów 
 • pamiątkowy medal
 • trofea dla Zwycięzców
 • depozyt w bazie
 • ubezpieczenie NNW dla każdego Zawodnika
 • dodatkowe świadczenia w miarę możliwości Organizatora

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Zawody po 7 stycznia 2023r.

 

13. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn.
Ponadto, w przypadku ZAMIECI 24h będą prowadzone dodatkowe kategorie w zespołach dwuosobowych MM, KK i MIX
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę (odbić się w pkt. pomiarowym na Skrzycznym i na Mecie).
W przypadku Zespołu, każdy z Zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i Dyplomy

Organizator nie wysyła Trofeum nieobecnemu na dekoracji Zawodnikowi.

 

14. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich Zawodników na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy
 • bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w Bazie lub na trasie zawodów

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

15. OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich Uczestników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych lub w bazie
 • zakaz niszczenia przyrody

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

 

16. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Aktywne Beskidy, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

17. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej. O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB. W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją. Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności: - nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp., - możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach, - możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych, - możliwość zmiany organizacji biura zawodów, - możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie. Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi, a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w zawodach. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
 • Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, zabezpieczenia medycznego, GOPR lub innych jednostek samorządowych. W przypadku odwołania zawodów minimum na trzy dni przed imprezą – wpisowe nie będzie zwracane.
 • Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych Zawodów należy kierować mailowo na adres aktywnebeskidy@gmail.com
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zawodów
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy Prawa Polskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

  

        

 

      

 

 

             

 


  

© Copyright 2015 Aktywne Beskidy
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB